AUTA MIESTÄ MÄESSÄ -HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 27.8.2019

MINNE NUORET MIEHET KATOAVAT?

RATKAISUJA URA- JA ELÄMÄNHALLINNAN HAASTEISIIN

AUTA MIESTÄ MÄESSÄ -HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 27.8.2019 KLO 12.30–16.00

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, luentosali 332, 3. krs, 00550, Helsinki

Minne nuoret miehet katoavat? Miksi he ovat yliedustettuina työkyvyttömissä? Miksi tästä huolimatta kaksi kolmas-osaa TE-palvelujen asiakkaista on naisia? Tervetuloa miessensitiivisen Auta miestä mäessä -hankkeen loppusemi-naariin 27.8.2019 kuulemaan hankkeen havaintoja ja tuloksia sekä keskustelemaan aiheesta.

VERTAISTUKEA, ROHKAISUA JA VALMENNUSTA

Seminaarissa kuullaan kaksi asiantuntijapuheenvuoroa nuorten miesten työllistymisen ja kouluttautumiseen liittyen: Dosentti Tapio Bergholm valottaa nuorten miesten työllistymisessä tapahtuneita muutoksia viime vuosikymmeninä. Nuorisotutkija, valtio-opin dosentti Tapio Kuure luo katsauksen NEET-nuoriin (ts. koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret) kohdistuneista aktivointitoimenpiteistä ja nuorten syrjäytymi-sen mekanismeista.

Hankkeen työntekijät Ari Haapanen ja Paavo Huotari kertovat hankkeen tuloksista, toteutetusta valmennusmallista ja siitä saaduita kokemuksista. Lisäksi julkaistaan teos Auta miestä mäessä – Nuorten miesten koulutus- ja työura-valmennusprosessi (Toim. Ari Haapanen).

”ALL MALE PANEL”

Seminaarin lopuksi kootaan teemoja yhteen paneelikeskustelussa, johon osallistuvat:

Kaupunginvaltuutettu, yhteisötyöntekijä Suldaan Said Ahmed

Varusteleka verkkokaupan perustaja Valtteri Lindholm

Tiimipäällikkö Miguel Reyes Suomen mielenterveysseurasta

Seminaarin juontaa toimittaja Sean Ricks.

Ilmoittautuminen: Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittaudu ennakkoon mukaan kahvitarjoilua varten.

Ilmoittaudu klikkaamalla tästä.

Lisätietoja: ari.haapanen@diak.fi, 040 506 2126